IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Nyheter

Forbedret "samle" funksjon

Funksjonen "se valgte (blokkvalg) i sammenheng" er forbedret.

Elevimport fra VIS

Det er nå tilrettelagt for import av elevlister eksportert fra Visma InSchool (VIS).

Markering og fargekoding av grupper

Den neongrønne markeringsfargen er erstattet for å unngå sammenbladning med fargekodene for programområdene. Samtidig er det også blitt mulig å velge en alternativ fargekoding for programområdene.

Flytting av prøvevalg til blokkskjema

Kos dere med den nye flyttemuligheten, som også tar hensyn til eventuell maksimal gruppestørrelse og elevenes prioritering av prøvevalgene!

Feide-pålogging for elever

Med få klikk kan elevene logge inn og få tilgang til Blokkvalg og tjenestene i YOU-portalen. Straks etter innlogging møtes de med en oversikt over status om tjenestene og arbeidet sitt.

Les mer

Melding fra elever

Elevene har nå fått mulighet for å skrive en melding til dere knyttet til blokkvalget. Denne fremkommer sammen med fagvalgene under Valgstatistikk > Elevenes fagvalg (både under «Vis alle» og «Velg elev»), ref. kap. 8.3 i brukermanualen. Her kan elevene f.eks. gi beskjed om fagvalg de kunne tenke seg, men som ikke har vært tilgjengelige for dem. Dette gjelder ikke prøvevalg, kun blokkvalg.

Les mer

Mulighet for å begrense gruppene til et maks elevantall

Nå kan du sette en øvre grense på hvor mange elever som skal kunne velge ei gruppe. Angi et tall bak «Max» i blokkvalgskjemaet og klikk «Lagre», så sikrer du at maksimal gruppestørrelse ivaretas. Dette er nyttig når et fag settes opp i flere blokker, siden elevene da styres til å fylle opp gruppene til et realistisk nivå. Man slipper da å flytte de overskytende elevene til andre blokker i etterkant, samt flytte rundt på øvrige valg disse elevene har gjort, noe som kan være en tidkrevende kabaloperasjon. Dersom et fag kun skal settes opp i én blokk, anbefales ingen begrensning. Hvis du ikke vil sette noen øvre grense, lar du bare nullen stå (0 = ubegrenset).

Les mer

Savner du å kunne ha vg2 og vg3 – med felles regler – i samme valg?

Før skoleåret 2014/15 ble klassetrinnet avledet av første siffer i elevenes klassebetegnelse. Dette førte til plunder for de som trengte å operere med elevlister hvor klassebetegnelsen i valgøyeblikket gjenspeilte neste års situasjon. Forandringen vi gjorde var derfor at trinnet skulle settes per valg, istedenfor å avledes. Nå falt ikke dette helt i god jord for alle, ettersom enkelte liker å samle flere trinn i samme valg. Vi har derfor endret løsningen til å tilfredsstille begge parter.

Les mer

Blokkvalg.no har blitt raskere

Vi har arbeidet med hastigheten i forkant av skoleåret 2014/15. Nyt det!

Les mer

Nyhet for videregående skoler: Karrierepermen for omvalg

Vi har forbedret Karrierepermen for videregående, og tilbyr nå en pakke med Karrierepermen for omvalg i tillegg til den ordinære utgaven. Bestill utprøving i dag!

Les mer

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon