Elevimport fra VIS

Det er nå tilrettelagt for import av elevlister eksportert fra Visma InSchool (VIS).

Webdesign levert av Zondo Norge AS