Blokkvalg.no

Hva er Blokkvalg.no?

Blokkvalg.no er en tjeneste som er laget for å lette arbeidet med å gjennomføre og administrere elevenes valg av programfag ved studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Ved hjelp av denne tjenesten kan en gjennomføre både prøvevalg og endelige valg. Prøvevalgfunksjonaliteten og brukervennligheten er noen av grunnene til at mer en fjerdeparten av kundene har valgt å holde fast ved blokkvalg.no også etter innføringen av Visma InSchool (VIS).

Prøvevalg

Ved et prøvevalg publiseres fagtilbudene på skolens Blokkvalg-side. Elevene logger seg på med brukernavn og passord og angir hvilke fag de har tenkt å velge.

Illustrasjonsbilde BlokkvalgOpprette blokkskjema

Basert på resultatene av prøvevalget vil Blokkvalg kunne generere et forslag til blokkskjema. Altså et skjema som viser skolens fagtilbud fordelt på undervisningsblokker. Blokkvalg genererer selvsagt dette skjemaet slik at det inneholder færrest mulig kollisjoner. Da vil flest mulig av elevene kunne velge de fagene de ønsker seg mest. I tillegg til antall kollisjoner vil det også vises hvilke elever det oppstår kollisjoner for.

Skjemaet kan redigeres, hele tiden med full oversikt over hvor mange kollisjoner som oppstår som følge av redigeringsarbeidet. Ved starten av et nytt skoleår vil administrator få en påminnelse om å benytte «Nytt skoleår» funksjonen før tjenesten kan tas i bruk.

Man kan selvsagt også opprette et blokkskjema manuelt, uten å ta utgangspunkt i et prøvevalg.

Endelig valg – Blokkvalg

Ved et endelig valg publiseres blokkskjemaet på skolens Blokkvalg-side. Elevene logger seg på og gjør sine valg direkte i skjemaet. Dette gir elevene god oversikt over mulige fagkombinasjoner.

Skjermbilde - blokkskjema fra blokkvalg.no

Etter at elevene har gjennomført valget, vil administrator få oversikt over enkeltelevers valg, gruppestørrelser, fag og programområder. Det gir også oversikt over hvilke elever som ikke har foretatt valg.

Hovedfunksjonene i systemet

 • Valg av programfag til vg2 og vg3 ved hjelp av blokkskjema
 • Prøvevalg for dimensjonering av tilbudet før endelig valg
 • Automatisk forslag til Blokkskjema basert på resultatene av et prøvevalg.
 • Kollisjonsmatrise til bruk ved oppsett av blokker
 • Kvalitetssikring av elevenes valg
 • Enkel oversikt over elevenes valg (gruppestørrelse osv.), også de elevene som ikke har kvittert for sitt fagvalg
 • Mulighet for import av elever
 • Mulighet for eksport, for videre bearbeidelse i Excel eller andre systemer
 • Enkel oversikt over elever som ikke har gjort sitt valg
 • Mulighet for å sende e-post eller SMS til elever
 • Mulighet for å se alle valgene til elever som har valgt et gitt fag

Utviklet på bestilling fra videregående skole

Blokkvalg.no ble opprinnelig utviklet som en bacheloroppgave ved Høgskolen i Trøndelag av John Erik Kristiansen. Oppdragsgiver for prosjektet var St. Olav videregående skole i Stavanger.

Jeg har Visma InSchool (VIS). Hva skal jeg med Blokkvalg?

Skoler som velger blokkvalg.no som supplement til VIS gjør dette av flere grunner, men følgende behov går igjen:

 1. Behov for prøvevalg, for å skape optimale undervisningsblokker. Eleven prioriterer her et gitt antall fagvalg, og undervisningsblokkene genereres så med bakgrunn i elevenes prioriteringer, før det endelige valget gjøres.
 2. Behov for å registrere fagvalg for elever som tar påbygg og som ikke ligger inne i VIS

Pris og bestilling!

Gratis utprøving i 6 ukerBlokkvalg.no er en abonnementsbasert tjeneste. Abonnementet følger skoleåret og koster kr. 6 990,– pluss mva.

Du kan prøve tjenesten gratis i inntil 6 uker. Dette gir tilgang til å teste ut systemet i sin helhet, helt fra prøvevalg til og med opprettelse og justering av blokker. Det avsluttende blokkvalget er imidlertid låst til full versjon, og du vil kunne bruke dataene du har lagt inn i testversjonen videre i fullversjonen.

Webdesign levert av Zondo Norge AS