Ofte stilte spørsmål

Generelt

Quick fix: Klikk "Glemt passord" på innloggingssiden. Du får da tilsendt et midlertidig passord som du kan endre ved innlogging.

Påloggingsnekt ved riktig passord skyldes vanligvis at den eller de som har adgang til kontoen har forsøkt å logge på for mange ganger med feil passord, og da blir kontoen låst. Den kan låses opp av administrator ved å logge inn, velge Brukere i øvre menylinje, og deretter gå til Ansatte eller Elever (avhengig av hvem det gjelder). Klikk så "Klikk for å låse opp" eller "Nytt passord" ved den det gjelder. PS: Også ansatte og elever kan klikke "Glemt passord" på innloggingssiden for å låse opp en låst konto.

Se etter tips og feilmeldinger på skjermen. Dersom problemet er at skoleeieren deres mangler i lista der hvor Feide spør om tilhørighet, så er dette fordi skoleeier ikke har aktivert innlogging. Gi i så fall skoleeier beskjed om at de må aktivere innlogging.

Det er kun de som er synlige i lista som får tilsendt passord. Begrenser du innholdet ved å f.eks. søke på klasse i søkefeltet over lista, er det kun disse som vil få passordet tilsendt.

Det stemmer. Ansatte får kun tilgang til valgstatistikk. De som skal gjøre endringer må logge inn med skolens hovedbruker. Hvis brukeren du logger på med har et personlig navn tar du kontakt med oss, så oppretter vi en generell skolebruker med full tilgang som alle kan bruke.

Siden SATS ikke har noen mulighet for å importere fagvalg basert på elevens personnummer, blir vi nødt til å benytte det foranderlige elevnummeret. Dette innebærer at elevnummeret vi bruker ved import i SATS må være det nye nummeret, dvs. det nummeret som gjelder for året eleven skal ha de valgte programfagene (ikke året eleven foretar valget). Derfor blir det enklest for den videre prosessen å flytte opp elevene i SATS før eksport til Blokkvalg. De absolutt aller fleste velger å gjøre dette, mens de øvrige får litt ekstra arbeid når de skal importere, og trenger bistand fra oss.

Ja, det går fint, med da trenger dere hjelp fra oss. Når du importerer elevene fra SATS for import til Blokkvalg må du da passe på å få med personnr-kolonnen (dette er ikke samfunnets personnr, men en lokal unik identifikator som SATS bruker).

Når blokkvalget så er gjennomført, gjør du følgende:

Eksporter som vanlig fra Blokkvalg, men kryss av for "personalia" slik at SATS personnr kommer med. Gå så til SATS, flytt opp elevene, og eksporter ei fil med elevnr og personnr. Disse to eksportfilene, en fra Blokkvalg og en fra SATS, sender dere så til oss. Dere får så en oppdatert Blokkvalg-eksportfil i retur (med nye elevnumre), og denne importerer dere til SATS på vanlig måte.

Valgprosessen og styring av valgmuligheter

Dette må gjøres ved å opprette separate valg for hvert programområde med tilgang de de klassene som er aktuelle.

Ett eller flere fiktive fag i blokkene er løsningen – dette gir disse elevene mulighet for å velge nok fag/timer. Klikk «Skolens fag». Hvis elevene ikke skal velge matte, klikker du gruppekoden MAT0000 – Ikke matte i venstre tabell for å legge dette til blant valgets tilgjengelige fag. Skal de ikke velge språk, klikker du "SPR0000" – Ikke språk. Ellers kan du også opprette et nytt lokalt fag som du f.eks. kaller «Kun 2 fag», som du gir en fiktiv gruppekode som ikke finnes i ditt skoleadministrative system (slik at disse fagvalgene ikke blir tatt med videre). Klikk så gruppekoden i venstre tabell for å legge det til.

Legg så gruppen(e) inn i de aktuelle blokkene, og elevene får anledning til å innfri kravet til antall fag/timetall gjennom å velge disse. Til slutt klikker du Valgstatistikk > Elevenes fagvalg > Velg elev > Velg > Endre elevens valg, og velger den fiktive gruppen.

Du kan gi elevene info via «Info til elever» på valget. Denne meldingen får elevene opp når de logger på blokkvalg.no for å gjøre sine valg. Her kan du f.eks. skrive at «Dersom du savner valgmuligheter, kan du melde fra om dette eller andre ting ved å fylle ut meldingsfeltet nedenfor. Husk å klikke Lagre.». Meldinger fra elevene blir synlig for deg under «Elevenes fagvalg» i valgstatistikken.

Under innstillinger på menylinjen øverst kan du velge om matte skal sjekkes for elever som velger til vg2. Du kan også velge om trinnet skal hentes fra første siffer i elevens klassenavn, eller om det skal defineres på valget.

Klikk på menyvalget Verktøy > Innstillinger > Rediger, og ta bort krysset som setter begrensningen du er ute etter å oppheve. Klikk Lagre.

Forutsatt at det kreves et aktivt valg fra samtlige blokker for at eleven skal oppfylle «minimum timer»-kravet som er definert på valget, vil dette fungere: Legg faget i en egen blokk, uten andre fag i blokken. Hvis elevene skal velge blant flere fag, f.eks. språkfag, legger du disse i samme blokk, uten andre valgmuligheter i blokken.

Legg nettfag i en eller flere egne blokker, basert på hvilke som kan velges samtidig og ikke.

Etter at valget er i gang eller gjennomført

Dette må i dag telles manuelt, men vi jobber for å tilpasse Blokkvalg slik at totalsummen på tvers av alle valg/linjer/trinn skal bli tilgjengelig.

Få oversikt over hvem som har valgt gruppen:

  1. Klikk Valgstatistikk, Fordeling på grupper og klikk så «Antall»-lenken i aktuell gruppe
  2. Skriv ut eller ta vare på opplysningene om hvilke elever som har valgt denne

Fjern så dette valget hos elevene:

  1. Klikk Valgstatistikk og deretter Elevenes fagvalg
  2. Klikk Velg elev bak elevens klassetrinn, og klikk så Velg bak eleven
  3. Klikk Endre elevens valg (nederst)
  4. For å fjerne et valg, klikk «Fjern»,  eller evt. «Velg» på en annen gruppe i blokken
  5. Klikk «Lagre valgene» til slutt for å bekrefte endringen du har gjort

Til slutt flytter du faget til ønsket blokk:

  1. Klikk Valg og deretter Rediger blokkskjema
  2. Klikk på ønsket pilsymbol inni gruppen du vil flytte

Ett eller flere fiktive fag i blokkene er løsningen – dette gir disse elevene mulighet for å velge nok fag/timer. Klikk «Skolens fag». Hvis elevene ikke skal velge matte, klikker du gruppekoden MAT0000 – Ikke matte i venstre tabell for å legge dette til blant valgets tilgjengelige fag. Skal de ikke velge språk, klikker du "SPR0000" – Ikke språk. Ellers kan du også opprette et nytt lokalt fag som du f.eks. kaller «Kun 2 fag», som du gir en fiktiv gruppekode som ikke finnes i ditt skoleadministrative system (slik at disse fagvalgene ikke blir tatt med videre). Klikk så gruppekoden i venstre tabell for å legge det til.

Legg så gruppen(e) inn i de aktuelle blokkene, og elevene får anledning til å innfri kravet til antall fag/timetall gjennom å velge disse. Til slutt klikker du Valgstatistikk > Elevenes fagvalg > Velg elev > Velg > Endre elevens valg, og velger den fiktive gruppen.

Import / eksport

Hvis du oppdaterer csv-fila med opplysningene du vil tilføye eller endre, og gjør importen på ny, vil elevlista bli oppdatert.

Følg instruksen på eksportsiden i Blokkvalg. I punkt 3 legger du inn SATS-kodene som samsvarer med dine gruppekoder.

Denne meldingen kommer typisk når du har valgt elevens personnummer og ikke person-kolonnen ved import fra SATS. Dersom du har flyttet elevene opp i SATS før du eksporterte fra SATS, trenger du ikke bry deg om denne feilmeldingen, da denne kolonnen i så fall ikke vil behøves.

Sørg for at fila lagres i CSV-format (helst på en PC, ikke f.eks. en Mac). Klikk Fil > Lagre som i Excel, og velg filtype CSV. Den må også lagres med koding UTF-8, noe som vanligvis skjer automatisk når du bruker Excel på en PC.

Hvis du fortsatt har problemer må du forsikre deg om at fila lagres med riktig koding. Gjør følgende: Klikk Lagre som (filtype CSV) > Verktøy > Webalternativer > Koding > Unicode (UTF-8) > OK.

Denne feilen kan komme av at fylket har generelle begrensninger på import til SATS. Begrensningene kan oppheves ved å logge på SATS og gi deg selv tilstrekkelige rettigheter. Har du problemer med å få dette til, kan du ta kontakt med systemadministratoren i fylket ditt.

Fant du ikke svar på det du lurte på kan du bruke dette skjemaet for å sende inn din henvendelse. Vi blir også svært glade for å høre dine forslag til forbedringer av våre tjenester, og mottar gjerne tips og ideer fra deg!

Skjema for spørsmål og forslag

Fant du ikke svar på det du lurte på kan du bruke dette skjemaet for å sende inn din henvendelse. Vi blir også svært glade for å høre dine forslag til forbedringer av våre tjenester, og mottar gjerne tips og ideer fra deg!

Skjema for spørsmål og forslag
Webdesign levert av Zondo Norge AS