Flytting av prøvevalg til blokkskjema

Kos dere med den nye flyttemuligheten, som også tar hensyn til eventuell maksimal gruppestørrelse og elevenes prioritering av prøvevalgene!

Dette gir deg god kontroll over hvordan prøvevalgene fordeles i henhold til oppsatt blokkskjema – og dersom et fag undervises i flere blokker, fordeles elevene broderlig mellom gruppene, i jevnest mulig antall.

Prioritering av prøvevalg gjøres slik:

Skjermbilde for prioritering av prøvevalg

 

Overføring av prøvevalg til blokkskjemaet gjøres slik:

Skjermbilde for overføring av prøvevalg

Anbefalt fremgangsmåte, kort fortalt (se brukermanualen kap. 6 for mer detaljer):

  1. Opprett prøvevalg, og begrens antall fag som elevene kan velge til tilnærmet eller eksakt reelt antall
  2. Når prøvevalget/valgene er ferdig, oppretter du et blokkskjema basert på dette/disse. Dersom du gjennomfører flere prøvevalg, slår du dem først sammen, ved å markere og samle dem under menyvalget «Valg».
    Nyhet: Du kan nå krysse av for å kopiere elevtilgangene fra prøvevalget når du lager et blokkskjema basert på et prøvevalg
  3. Klikk Rediger blokkskjema, og reduser kollisjoner ved å legge til fag i flere blokker. Legg også gjerne inn gruppestørrelse-max i blokkskjemaet. PS: Et fag kan også forekomme i flere grupper i samme blokk.
  4. Når du er fornøyd med blokkskjemaet, klikker du «Overfør» øverst på siden, for å kopiere inn elevenes kvitterte fagvalgene fra prøvevalget. Gruppene fylles da optimalt mhp. kollisjonsbildet (ved kollisjoner overføres elevens høyest prioriterte fag).
  5. Legg til eventuelle nye elever som skal ha tilgang.
  6. Juster eventuelt «aktivt fra» og «aktivt til» på blokkvalget slik at dette blir aktivt, og send melding til elevene om at de må logge seg inn, velge og lagre programfagene sine.

Vi håper dere får god nytte av de nye funksjonene, og sender en stor takk til de av dere som har bidratt med tips!

Webdesign levert av Zondo Norge AS