Forbedret «samle» funksjon

Funksjonen «se valgte (blokkvalg) i sammenheng» er forbedret.

Webdesign levert av Zondo Norge AS