IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Blokkvalg.no

Hva er Blokkvalg.no?

Blokkvalg.no er en tjeneste som er laget for å lette arbeidet med å gjennomføre og administrere elevenes valg av programfag ved studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Ved hjelp av denne tjenesten kan en gjennomføre både prøvevalg og endelige valg.

Prøvevalg

Ved et prøvevalg publiseres fagtilbudene på skolens Blokkvalg-side. Elevene logger seg på med brukernavn og passord og angir hvilke fag de har tenkt å velge.

Blokkvalg
Opprette blokkskjema

Basert på resultatene av prøvevalget vil Blokkvalg kunne generere et forslag til blokkskjema. Altså et skjema som viser skolens fagtilbud fordelt på undervisningsblokker. Blokkvalg genererer selvsagt dette skjemaet slik at det inneholder færrest mulig kollisjoner. Da vil flest mulig av elevene kunne velge de fagene de ønsker seg mest. I tillegg til antall kollisjoner vil det også vises hvilke elever det oppstår kollisjoner for.

Skjemaet kan redigeres, hele tiden med full oversikt over hvor mange kollisjoner som oppstår som følge av redigeringsarbeidet. Ved starten av et nytt skoleår vil administrator få en påminnelse om å benytte "Nytt skoleår" funksjonen før tjenesten kan tas i bruk.

Man kan selvsagt også opprette et blokkskjema manuelt, uten å ta utgangspunkt i et prøvevalg.

Endelig valg - Blokkvalg

Ved et endelig valg publiseres blokkskjemaet på skolens Blokkvalg-side. Elevene logger seg på og gjør sine valg direkte i skjemaet. Dette gir elevene god oversikt over mulige fagkombinasjoner.

Etter at elevene har gjennomført valget, vil administrator få oversikt over enkeltelvers valg, gruppestørrelser, fag og programområder. Det gir også oversikt over hvilke elever som ikke har foretatt valg.

Hovedfunksjonene i systemet

 • Valg av programfag til vg2 og vg3 ved hjelp av blokkskjema
 • Prøvevalg for dimensjonering av tilbudet før endelig valg
 • Automatisk forslag til Blokkskjema basert på resultatene av et prøvevalg.
 • Kollisjonsmatrise til bruk ved oppsett av blokker
 • Kvalitetssikring av elevenes valg
 • Enkel oversikt over elevenes valg (gruppestørrelse osv.), også de elevene som ikke har kvittert for sitt fagvalg
 • Mulighet for import av elever
 • Mulighet for eksport til SATS, denne funksjonen er ytterligere forbedret i siste versjon
 • Enkel oversikt over elever som ikke har gjort sitt valg
 • Mulighet for å sende e-post eller SMS til elever 
 • Mulighet for å se alle valgene til elever som har valgt et gitt fag

Utviklet på bestilling fra videregående skole

Blokkvalg.no ble opprinnelig utviklet som en bacheloroppgave ved Høgskolen i Trøndelag av John Erik Kristiansen. Oppdragsgiver for prosjektet var St. Olav videregående skole i Stavanger.

Pris og bestilling!

Blokkvalg.no er en abonnementsbasert tjeneste. Abonnementet følger skoleåret og koster kr. 6 980,– pr. skoleår for skoler som bruker SATS, og 5 980,– for skoler som bruker EXTENS/øvrige. (Pris eks. mva.) Årsaken til prisdifferensieringen er at EXTENS og øvrige systemer mangler importmulighet, og elevens valg kan dermed ikke enkelt importeres til disse slik de kan til SATS.

Du kan prøve tjenesten gratis i inntil 6 uker. Dette gir tilgang til å teste ut systemet i sin helhet, helt fra prøvevalg til og med opprettelse og justering av blokker. Det avsluttende blokkvalget er imidlertid låst til full versjon, og du vil kunne bruke dataene du har lagt inn i testversjonen videre i fullversjonen.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon