IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Opplæringsvideo

Lær å bruke YOU-portalens tjenester ved hjelp av våre opplæringsvideoer. Husk at du kan stanse filmavspillingen underveis dersom du trenger å se mer nøye på de ulike skjermbildene.

Hvordan...

Opprette klasser i Karrierepermen:https://youtu.be/RKaG8es_w_A

I denne videoen lærer du hvordan du oppretter klasser. Dette må gjøres i forkant av at elevene tar tjenesten i bruk, fordi de skal knytte sine brukere til en av skolens klasser. Alle YOU-portalens tjenester er integrert i hverandre så dersom skolen din allerede benytter Skoletest vil klassene dere opprettet der allerede ligge klar i Karrierepermen.

 

Legge ut aktivitetsark i Karrierepermen:https://youtu.be/_SZI8WcnUwA

Elevoppgavene i Karrierepermen kalles aktivitetsark, og disse hentes fra biblioteket og gjøres så tilgjengelige på det tidspunktet du selv definerer. Denne videoen beskrives hvordan du gjør aktivitetsark tilgjengelig for elevene.

 

Elevdialogsystemet:https://youtu.be/OnX8Gc0F148

Elevdialogsystemet er et avansert timebestillings- og dialogsystem som gjør det enkelt for elevene å bestille samtaletid, og som forenkler rådgiverens hverdag. Dette følger gratis med hos alle som abonnerer på Karrierepermen eller Skoletest. Videoen viser hvordan systemet settes opp.

Les mer

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon