IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Start en elevdialog direkte fra profillista i Skoletest

Nå som en ny dialog kan startes direkte fra elevens interesseprofil, er det blitt enda enklere å kontakte elevene og organisere samtaler. Med dette er terskelen for å komme i gang med elevdialogsystemet betydelig senket. Merk også den nye muligheten for å kommentere elevens profil, til ditt eget bruk.

Skoletest elevdialog

To nyheter i Skoletest:

  1. Med et klikk på «Skriv e-post» kan du skrive en melding til eleven, og blir da guidet inn i elevdialogsystemet hvor du også får se eventuelle tidligere dialoger med eleven. I tillegg kan du enkelt gjøre tilgjengelig tid for samtale som elevene kan bestille selv, eller du kan bestille for dem. Se videoklipp her.
  2. Du kan også legge til en kommentar til profilen (som ikke vises for elevene). Dette gjør du via «Rediger»-valget. Dersom du har registrert en melding, vil et gult symbol dukke opp ved siden av elevens navn i lista (se bildet ovenfor).

For mer info om elevdialogsystemet, se en introduksjonsvideo her.

Medet klikk på «Skriv e-post» kan du skrive en melding til eleven, og blir da guidetinn i elevdialogsystemet hvor du også får se eventuelle tidligere dialoger medeleven. I tillegg kan du enkelt gjøre tilgjengelig tid for samtale som elevenekan bestille selv, eller du kan bestille for dem.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon