IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Se yrkesfilm fra Utforsk

Du kan nå se film på iPad/Mac og øvrige håndholdte, og yrkesfilmene er gjort tilgjengelig fra Utforsk-modulen.

Gjennom vår nye videospiller kan du nå se yrkesfilmer, film om utdanningsprogrammene og om programområder, fra Utforsk-modulen, også på iPad/Mac og andre håndholdte apparater. Dersom du ikke abonnerer på filmmodulen, kan du bestille utprøving her, og vil da få tilgang til alt materiell i utprøvingsperioden.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon