IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Personlig pålogging med og uten Feide

Det anbefales at både ansatte og elever logger inn med Feide. Ansatte kan også logge inn med e-post adresse og et selvvalgt passord, og elevene med skolens brukernavn og felles elevpassord. Ansatte som ligger inne med e-post i systemet kan få tilsendt kortfattet info, manualer, skolens brukernavn og felles passord via you-portalen.no/bestilling. Manualer finnes også her.

Hjelp til å logge på YOU-portalen

Ansatte:

 1. Feide er enklest: Gå til you-portalen.no, og klikk på det røde Feide-symbolet. Dersom din skoleeier mangler under "Velg din tilhørighet", kan du ta kontakt med skoleeier, og be dem åpne for pålogging til tjenesten "YOU-portalen og Blokkvalg".
 2. Har du tilgang, men glemt brukernavn og passord? Bestill nytt passord på you-portalen.no/login/bp_brukerreg.aspx.
 3. Kjenner du skolens brukernavn og felles administratorpassord? Velg tjeneste på you-portalen.no, oppgi brukernavn og passord i feltene under skole/rådgiver, klikk [Logg inn], og følg instruksjonene.
 4. Kjenner du ikke skolens brukernavn og felles administratorpassord? Ta kontakt med en administrator ved din skole. Er usikker på hvem det er, finner du kontaktinfo på you-portalen.no/bestilling.
 5. Har samtlige administratorer sluttet? Ta kontakt med Skoledata på post@skoledata.no.

Elever:

 1. Feide er enklest: Gå til you-portalen.no, og klikk på det røde Feide-symbolet (dette fungerer kun dersom skoleeier har åpnet for pålogging til YOU-portalen; dvs. at din skoleeier er å finne under "Velg din tilhørighet").
 2. Elever kan også logge inn med skolens brukernavn og felles elevpassord (disse ser du ved å logge inn og klikke "Brukertilgang og passord" nederst i hovedmenyen). (PS: For Karrierepermens del, benytter eleven disse kun for å opprette sin personlige brukerkonto. Eleven fyller da inn skolens brukernavn i det øverste feltet, lar det midterste stå tomt, og felles elevpassord i det nederste. Etter at brukerkontoen er opprettet, logger eleven inn med skolens brukernavn i øverste, elevens brukernavn i midterste, og elevens personlige passord i nederste.)

 

Hjelp til administrering av tilgang (til deg som bestilte og/eller er administrator for YOU-portalen)

Nye brukere kan søke om tilgang ved å logge inn med skolens brukernavn og felles administratorpassord. Du som har administratortilgang finner disse opplysningene ved å logge inn til en av tjenestene, og klikke "Brukertilgang og passord" nederst i hovedmenyen. Brukernavn og passord vil da fremkomme, og man kan her også klikke for å få mer veiledning tilsendt på e-post – inkludert påloggingsopplysninger. Man kan også redigere brukerlisten ved å legge til eller fjerne ansatte eller tilganger. Dersom elevene kan logge inn med Feide, anbefales det også å skru på kravet om at elever logge inn med Feide (grønt lampesymbol).

Det anbefales at følgende firepunkts-instruks gjøres tilgjengelig internt, for eksempel på skolens interne nettsider eller i standardskriv til nyansatte og vikarer (IT- eller webansvarlig ved skolen / skoleeier (fylke/kommune) kan hjelpe til med dette):

Slik får du tilgang til YOU-portalen:

 1. Gå til you-portalen.no.
 2. Velg en av tjenestene skolen abonnerer på (klikk på knappen Skoletest, Karrierepermen eller Hospitering).
 3. I rubrikken under Rådgiver eller Skole, tast inn skolens brukernavn [legg inn brukernavnet deres her] og felles administratorpassord [legg inn adminpassordet deres her], og klikk [Enter] eller Logg inn.
 4. Følg instruksjonene.

Når en ansatt søker om tilgang, vil administratoren(e) motta forespørselen på e-post. Hak bort alt som brukeren ikke skal ha tilgang til (NB! Det anbefales å begrense antall administratorer til én eller to, dvs. antall brukere som har hake under "Adm"). Straks en e-post adresse er lagt til eller endret i listen, får brukeren tilsendt en e-post med instruksjoner om å logge inn. Brukerne kan benytte Feide dersom skoleeier har åpnet for Feide-pålogging til YOU-portalen. Mangler dere tilgang til å logge inn via Feide, kan du ta kontakt med skoleeier og be om Feide-tilgang til tjenesten "YOU-portalen og Blokkvalg".

Slik ser "Brukertilgang og passord"-siden ut, hvor man tilpasser tilgangen:

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon