IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Forenklet klasseregistrering

Klassene sorteres nå automatisk, og du trenger ikke angi rekkefølge lenger.

Ellers redigerer, sletter og gjenoppretter du klasser på samme måte som før. Dersom du mot formodning skulle ønske å angi sorteringsrekkefølgen selv, slik som før, kan du skru av funksjonaliteten ved å klikke på den grønne lampen ved siden av teksten Autosortering.

Her kan du se en video som viser hvordan behandling av klasser skjer i Skoletest ved første gangs bruk.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon