IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Automatisk og fortløpende lagring i Karrierepermen

Lagring skjer nå tilsvarende Google dokumenter og øvrige moderne webløsninger.

Knappene «Lagre» og «Rediger» er pensjonert, og lagringsprosessen synliggjøres gjennom et prosess- og lagret-symbol. Det dukker også opp et symbol hvis noe går galt, slik som ved manglende internettforbindelse. Du kan se en demonstrasjon her - vi håper at elevene blir godt fornøyd med denne forbedringen!

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon