IT-tjenester for skoleverket siden 2003

10 nye filmer og forbedring av Karrierepermen

I tillegg til nye filmer har filmen om utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon blitt oppdatert for å reflektere at dette blir studieforberedende fra høsten 2016.

Følgende filmer har kommet til:

  • yrkene fjell- og bergverksarbeider, IKT servicemedarbeider, statsviter, skuespiller og heismontør
  • 2 nye VG2-filmer på TIP
  • 3 utdanningsløp med studiekompetanse: kjøretøy (TIP), data og elektronikk (Elektro) og barne- og ungdomsarbeider (Helse og oppvekst)

Forbedring av Karrierepermen

Nå kan du stenge eller åpne tilgangen til et aktivitetsark med ett enkelt klikk på lyssymbolet i aktivitetsarklisten. Et grønt eller gult ark vil da bli stengt, mens et rødt vil bli åpnet. Dersom du vil porsjonere ut aktivitetsarkene i løpet av skoleåret, men ikke vet helt hvilke ark du skal gjøre tilgjengelig når, gjøres dette enklest ved å starte skoleåret med å gjøre alle arkene røde. Etter hvert som du vil legge ut nye ark, klikker du disse grønne. Da blir det veldig tydelig for deg hvilke ark som elevene har tilgang til, og hvilke som er stengt. Du kan også stenge ferdig besvarte aktivitetsark på denne måten. Klikk lyset, så vil et åpent ark stenges, og et stengt ark åpnes.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon