IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Nyheter fra Skoledata

Karrierepermen og filmserien "I riktig retning" er oppdatert

På landskurset i Haugesund kom det mange gode innspill fra dere, og flere av disse har ført til justeringer i YOU-portalen. Her kommer en oppdatering på de mest vesentlige endringene som er gjort.

Les mer

Nyhet for videregående skoler: Karrierepermen for omvalg

Vi har forbedret Karrierepermen for videregående, og tilbyr nå en pakke med Karrierepermen for omvalg i tillegg til den ordinære utgaven. Bestill utprøving i dag!

Les mer

Vi har gjort oppstarten på skoleåret enklere for deg

- enklere oppflytting av elever

- lett tilgjengelig ferdigpakke med aktivitetsark

Les mer

Karrierepermen oppgraderes

Nå tar vi første steget for å gjøre Karrierepermen litt mer interaktiv!

09.01.2014 ble Karrierepermen oppgradert!

Les mer

Bildebasert versjon av Skoletest

Skoletest kommer nå i forenklet, bildebasert versjon, først og fremst beregnet for lesesvake og fremmedspråklige elever som skal velge utdanningsprogram i VGS.

Les mer

Priskutt på Karrierepermen

 Vi forstår at mange skoler og kommuner sliter med svært stramme budsjett. Derfor reduserer vi nå prisen på Karrierepermen dramatisk.

Les mer

Karrierepermen klar til bruk

Vi tilbyr nå en ferdig pakke med aktivitetsark klar til bruk.

Les mer

Ny versjon av Blokkvalg.no

2013 versjonen av web-programmet Blokkvalg.no inneholder kraftige og tidsbesparende forbedringer.

Les mer

YOU-portalen nå også i Sverige

Skoledata har laget og lansert en svensk versjon av Skoletest.

Les mer

YOU-portalen til Stavanger kommune

Stavanger er første kommune som bestiller hele innholdet i YOU-portalen til samtlige ungdomsskoler.

Les mer

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon