IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Ny versjon av Blokkvalg.no

2013 versjonen av web-programmet Blokkvalg.no inneholder kraftige og tidsbesparende forbedringer.

Blokkvalg.no har vært på markedet siden våren 2009 og får stadig nye brukere som tipser oss om videre utviklingspotensiale. I 2012 lanserte vi funksjonalitet som hadde vært etterspurt av mange! I 2013 har vi oppgradert ytterligere.

  • Administrator får en påminnelse om at «Nyttskoleår»-funksjonen må benyttes før man begynner å bruke tjenesten i et nyttskoleår. Denne funksjonen kan bare kjøres en gang hvert skoleår
  • Forbedret funksjonalitet og hjelpetekst for eksport til SATS. Får du feilmelding på importen, kan denne sendes direkte på e-post ved åtrykke på knappen «Send feilmeldingen til Skoledata».
  • Mulighet til å sende melding til en eller flere elever som ikke har gjennomført valget.

 

Med utgangspunkt i et gjennomført prøvevalg kan Blokkvalg.no nå lage forlag til blokkskjema. Programmet regner automatisk ut hvordan blokkskjemaet bør settes sammen for at flest mulig elever skal få oppfylt sine ønskede fagkombinasjoner. Forslaget som genereres kan i ettertid redigeres manuelt, hele tiden med full oversikt over hvor mange kollisjoner som oppstår som følge av redigeringsarbeidet.

Blokkvalg kan i likhet med Skoledatas øvrige tjenester prøves gratis og uforpliktende i 6 uker!

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon