IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Karrierepermen oppgraderes

Nå tar vi første steget for å gjøre Karrierepermen litt mer interaktiv!

09.01.2014 ble Karrierepermen oppgradert!

I høst har vi hatt fokus på Karrierepermen og nå starter vi det nye året med en ny og forbedret utgave. Vi vil i større grad bruke video, bilder og interaktive oppgaver.

Elevene vil nå ha mulighet til å laste opp eget profilbilde i Karrierepermen. For de som abonnerer på videomodulen «I riktig retning» vil det snart være bortimot 2 timer samlet videomateriale.

I de oppgavene der eleven skal krysse av for forskjellige valg vil det nå bli mulig å få hele klassens besvarelser samlet i en graf-fremstilling. Det kan skape motivasjon for eleven å se grafen endre seg ettersom flere elever leverer sine oppgaver. Samtidig vil dette være et godt verktøy for klassediskusjoner.

 

Aktivitetsark med nye oppgaver:

  • Alle aktivitetsark vil fremstå som nye da oppdelingen og strukturen er ny.
  • Elevene vil få presentert et YoU-Oppdrag omgangen. Vi har gjort dette grepet for at elevene lettere skal holde fokus på den oppgaven de skal svare på.
  • For å opprettholde denne strukturen bør dere hente nye aktivitetsark fra biblioteket istedenfor å kopiere gamle ark.
  • I de oppgavene hvor elevene skal krysse av for forskjellige valg vil det nå bli mulig å få hele klassens besvarelse samlet i en graf-fremstilling.
  • Ark med ny video/ interaktiv oppgave: «Hvem er jeg», «Beskriv deg selv», «Mestring», «Verdidebatt og typetest», «Utdanning.no– Finn yrke», «Interesser evner og ferdigheter»

Videre mål:

  • Flere interaktive oppgaver
  • flere animasjoner, som erstatter lange tekst-forklaringer
  • publisering av eget arbeid knyttet til oppgavene.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon