IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Karrierepermen og filmserien "I riktig retning" er oppdatert

På landskurset i Haugesund kom det mange gode innspill fra dere, og flere av disse har ført til justeringer i YOU-portalen. Her kommer en oppdatering på de mest vesentlige endringene som er gjort.

Videoserien «I riktig retning» er oppdatert

Flere har bemerket filmer som behøver oppdatering, bl.a. når det gjaldt timeantall for forskjellige utdanningsprogrammer. Dette er nå ordnet. Flere har også etterlyst en todeling av filmen om Studiespesialisering – en med, og en uten formgiving. Disse er skilt, og lagt ut som to separate filmer.

Elevene har begynt å besvare et aktivitetsark – hvordan fjerner jeg dette?

Dette er nå super-enkelt. Du klikker «Aktivitetsark» i hovedmenyen, velger trinn, og «Vis». Nytt i denne listen, er et lyssymbol som viser om tilgangen er begrenset (hold musepekeren over lyset for forklaring). Vil du deaktivisere et ark, klikker du «Tilgang», og deretter «DEAKTIVISER». Dette kan enkelt aktiviseres igjen, om du skulle ombestemme deg. Et ark vil være tilgjengelig fra og med den oppstartsdatoen som er gitt på arket (klikk «Rediger» og «REDIGER» for å endre denne).

Min profil – endring av passord og e-post

På menylinjen øverst, kan eleven nå gå inn på «Min profil», og selv endre passord og e-post adresse.

Gjenoppretting av slettede klasser

Dersom du vil gjenopprette en klasse du har slettet, klikker du «Klasser» i hovedmenyen, krysser av for «Vis slettede», og klikker deretter «Gjenopprett». Ligger det elever i en gjenopprettet klasse, skyldes dette at de var der på slettetidspunktet. Elevlisten kan redigeres ved å klikke «Elever» i hovedmenyen, og deretter velge klasse, og «Vis».

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon