IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Savner du å kunne ha vg2 og vg3 – med felles regler – i samme valg?

Før skoleåret 2014/15 ble klassetrinnet avledet av første siffer i elevenes klassebetegnelse. Dette førte til plunder for de som trengte å operere med elevlister hvor klassebetegnelsen i valgøyeblikket gjenspeilte neste års situasjon. Forandringen vi gjorde var derfor at trinnet skulle settes per valg, istedenfor å avledes. Nå falt ikke dette helt i god jord for alle, ettersom enkelte liker å samle flere trinn i samme valg. Vi har derfor endret løsningen til å tilfredsstille begge parter.

Om du klikker verktøy > innstillinger i øverste menylinje, kan du, dersom du vil, instruere systemet til å avlede elevens trinn fra første siffer i klassebetegnelsen, slik som før. Sørg i så fall for at elevens klassebetegnelse i valgøyeblikket gjenspeiler elevens trinn for inneværende skoleår, og ikke for det neste, det som valget gjelder for. Merk også at dersom du samler vg2 og vg3 i samme valg, må disse undergis felles regler om minimum timetall, antall fag og hvilke fag som skal velges. Er dette mulig, kan fellesfag koordineres enklere.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon