IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Mulighet for å begrense gruppene til et maks elevantall

Nå kan du sette en øvre grense på hvor mange elever som skal kunne velge ei gruppe. Angi et tall bak «Max» i blokkvalgskjemaet og klikk «Lagre», så sikrer du at maksimal gruppestørrelse ivaretas. Dette er nyttig når et fag settes opp i flere blokker, siden elevene da styres til å fylle opp gruppene til et realistisk nivå. Man slipper da å flytte de overskytende elevene til andre blokker i etterkant, samt flytte rundt på øvrige valg disse elevene har gjort, noe som kan være en tidkrevende kabaloperasjon. Dersom et fag kun skal settes opp i én blokk, anbefales ingen begrensning. Hvis du ikke vil sette noen øvre grense, lar du bare nullen stå (0 = ubegrenset).

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon