IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Melding fra elever

Elevene har nå fått mulighet for å skrive en melding til dere knyttet til blokkvalget. Denne fremkommer sammen med fagvalgene under Valgstatistikk > Elevenes fagvalg (både under «Vis alle» og «Velg elev»), ref. kap. 8.3 i brukermanualen. Her kan elevene f.eks. gi beskjed om fagvalg de kunne tenke seg, men som ikke har vært tilgjengelige for dem. Dette gjelder ikke prøvevalg, kun blokkvalg.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon