IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Markering og fargekoding av grupper

Den neongrønne markeringsfargen er erstattet for å unngå sammenbladning med fargekodene for programområdene. Samtidig er det også blitt mulig å velge en alternativ fargekoding for programområdene.

Valgte grupper markeres på følgende måte:

Alternativ fargekoding velges under Verktøy > Innstillinger > Rediger:

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon