IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Forbedret "samle" funksjon

Funksjonen "se valgte (blokkvalg) i sammenheng" er forbedret.

Funksjonen oppretter nå et nytt blokkvalg som inneholder samtlige grupper i de valgte blokkvalgene. Det nye blokkskjemaet gir totaloversikt over samtlige grupper og hvor mange som har valgt disse, og et godt grunnlag for å planlegge om f.eks. grupper bør flyttes eller kan tas bort. (Det nyopprettede blokkvalget inngår i samlingen, men vil ikke inneholde elevenes fagvalg – kun presentere sum antall fagvalg per gruppe i de samlede blokkvalgene.)

Det gis også mer informasjon:

  1. Antall fagvalg som gjelder inneværende blokkskjema vises nå separat (i parentes), dersom en gruppe er valgt av både elever i inneværende blokkskjema og andre skjema.
  2. Det vises en varseltrekant i gruppen dersom gruppekoden forekommer i forskjellige blokker i blokkskjemaene som ses i sammenheng.
  3. I listen over elevenes fagvalg kan man klikke på valgnavnet for å åpne blokkskjemaet i rediger-modus.

Viser til kapittel 6 og 7.4 i brukermanualen, hvor anbefalt fremgangsmåte og funksjonen er beskrevet.

 PS: «Samle» funksjonen gjør ingenting med de markerte blokk- eller prøvevalgene. Det er altså ingen fare for å tukle noe til dersom du bruker denne, den er helt trygg å bruke.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon