IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Blokkvalg.no har blitt raskere

Vi har arbeidet med hastigheten i forkant av skoleåret 2014/15. Nyt det!

Flere kunder har meldt fra om hastighetsproblemer det siste året. Særlig er det redigering av blokker som tidvis ble en tung affære, og dette har gitt ringvirkninger i form av periodevis treghet i andre deler av systemet. Dette har vi nå tatt en grundig gjennomgang av, og utbedret. Vi håper og tror at dere vil være godt fornøyd med hastigheten fremover.

Elevens trinn settes på valget

Nytt av året er også at trinn nå settes på valget, og avledes ikke lenger fra første siffer i elevens klassebetegnelse. Dette har betydning for dere som under verktøy -> innstillinger krysser av for at elever må velge matematikk. Krever dere dette, vil elever i valg som gjennomføres i første trinn tvinges til å velge matte (uavhengig av hva elevens klassebetegnelse måtte være).

 

Lykke til med det nye året!

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon