IT-tjenester for skoleverket siden 2003

Nyheter

Karrierepermen og filmserien "I riktig retning" er oppdatert

På landskurset i Haugesund kom det mange gode innspill fra dere, og flere av disse har ført til justeringer i YOU-portalen. Her kommer en oppdatering på de mest vesentlige endringene som er gjort.

Les mer

Vi har gjort oppstarten på skoleåret enklere for deg

- enklere oppflytting av elever

- lett tilgjengelig ferdigpakke med aktivitetsark

Les mer

Karrierepermen oppgraderes

Nå tar vi første steget for å gjøre Karrierepermen litt mer interaktiv!

Oppdateringen skjer i julen 2013!

Les mer

Karrierepermen klar til bruk

Vi tilbyr nå en ferdig pakke med aktivitetsark klar til bruk.

Les mer

Ny versjon av Blokkvalg.no

2013 versjonen av web-programmet Blokkvalg.no inneholder kraftige og tidsbesparende forbedringer.

Les mer

Bildebasert versjon av Skoletest

Skoletest kommer nå i forenklet, bildebasert versjon, først og fremst beregnet for lesesvake og fremmedspråklige elever som skal velge utdanningsprogram i VGS.

Les mer

Priskutt på Karrierepermen

 Vi forstår at mange skoler og kommuner sliter med svært stramme budsjett. Derfor reduserer vi nå prisen på Karrierepermen dramatisk.

Les mer

YOU-portalen til Stavanger kommune

Stavanger er første kommune som bestiller hele innholdet i YOU-portalen til samtlige ungdomsskoler.

Les mer

YOU-portalen nå også i Sverige

Skoledata har laget og lansert en svensk versjon av Skoletest.

Les mer

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon